Може да използвате следните кодове за да форматирате текста си:

BB Код HTML Еквивалент Описание
[b]текст[/b] <b>текст</b> Удебелен текст
[i]текст[/i] <em>текст</em> Наклонен текст
[u]текст[/u] <u>текст</u> Подчертан текст
[url=parameter]текст[/url] <a target="_blank" href="parameter">текст</a> Добавяне на текстови линк
[url]текст[/url] <a target="_blank" href="текст">текст</a> Добавяне на линк
[list]текст[/list] <ul>текст</ul> Списък
[*]текст <li>текст</li> Подточка от списък
[hr]текст <hr style="width: 100%; height: 2px;">текст Хоризонтална линия
[center]текст[/center] <div style="text-align: center;">текст</div> Центриран текст
[right]текст[/right] <div style="text-align: right;">текст</div> Текст подравнен в дясно