Безизкопен метод SPR

SPR е 100% безизкопен метод за възстановяване на повредени канализационни тръби с минимално въздействие върху околната среда. Технологията „спирално навита тръба“ се базира на производството „на място“ на тръба от непрекъсната пластична лента с ниско тегло и висока твърдост. Монтажът на тръбата се извършва без никакви разкопавания, като се използват вече съществуващите ревизионни шахти.

Тръбата се създава чрез непрекъсната лента от HDPE или PVC, която се навива спирално от машина, разположена във вече съществуваща събирателна или ревизионна шахта. Профила на лентата има специални заключващи елементи, които при спиралното й навиване оформят непрекъсната водонепроницаема тръба вътре във вече съществуващата тръба.

Безизкопни технологии чрез „спирално навита тръба“ за рехабилитация на канализации се предлага в три варианта в зависимост от специфичните изисквания, а именно: SPR™, SPR™ PE и SPR™ EХ.

Процеса на инсталиране е общ и преминава през следните основни стъпки:

1. Инспектиране и почистване на тръбопровода – съществуващата тръба се проверява чрез камера и се почиства
2. Навиване на облицовката –  лентата се подава на предварително монтираната машина за навиване през съществуваща ревизионна шахта. В процеса на навиване машината издърпва лентата и закопчава двойно заключващия механизъм, създавайки водонепроницаема облицовка
3. В зависимост от метода едновременно с навиването машината изтласква новата тръба в съществуващата, докато стигне до следващата шахта (при вариант SPR™ EХ и SPR™ PE) или машинате се придвижва по съществуващата тръба, като поставя облицовката след себе си (при вариант SPR™)
4. Облицовката се разширява докато прилепне плътно към съществуващата тръба (при вариант SPR™ EХ) или се замонолитва с цимент към вече съществуващата тръба (при вариант SPR™ и SPR™ PE)
5. Довършителни операции – краищата на новата тръба се оформят и херметизират, възстановяват се връзките със сградните отклонения.

Вариант SPR™

Технология за безизкопно рехабилитиране на тръбопроводи с диаметър до 5000 mm и произволно напречно сечение (квадратно, кръгло, яйцеобразно). Технологията използва армирана със стомана PVC лента, която след монтажа се замонолитва с високо якостен цимент. SPR ™ процесът е уникален, тъй като може да осигури индивидуално съобразени структурни решения за стари тръбопроводи, като може да се използва както за коригиране на хидравлични аномалии, така и за възстановяване на наклона на оригиналната тръба. В блокиращите краища на PVC профила се създава водонепроницаемо механично заключване, което може да издържи на силни деформиращи сили и позволява монтаж на облицовката по дъга.

Вариант SPR ™ PE

Технология за безизкопно рехабилитиране на тръбопроводи чрез облицовки от армиран със стомана HDPE за гравитачни тръбопроводи. Тази облицовка е подходяща за рехабилитация на тухлени, бетонови, чугунени, стълкопластови, пластмасови и от други материали канализационни и гравитачни тръбопроводи с диаметър от 900 mm до 3000 mm. Пластмасовият профил, който представлява облицовката, се доставя с различни размери според диаметъра и проектните натоварвания. Профилът е подсилен със стомана, напълно капсулирана в HDPE материал. Стоманената армировка е избрана за предоставяне на достатъчна здравина на облицовката, която да отговаря на проектните изисквания за нова тръба.

Вариант SPR™ EX

Технология за безизкопно рехабилитиране на тръбопроводи подходяща за рехабилитация на тухлени, бетонови, чугунени, стълкопластови, пластмасови и от други материали канализационни и гравитачни тръбопроводи с диаметър от 150 mm до 750 mm. Подходящите профили се избират за предоставяне на облицовка с достатъчна якост, за да отговаря на конструктивните изисквания на проекта. Това, което отличава тази технология е, че инсталираната облицовка прилепва плътно към съществуващата тръба и така минимизира загубата на сечение, което е важно при тръбопроводи със сравнително малък диаметър. Това се осъществява, като след монтажа на облицовката тя се разширява по диаметър чрез издърпването на режеща тел, която освобождава допълнителното заключване на профила, и приплъзване на отделните навивки на лентата една спрямо друга. Краищата на новата облицовка се херметизират в съществуващите шахти и се възстановяват съществуващите отклонения чрез роботизирано изрязване. При необходимост тези отклонения могат и да се херметизират.

Други предимства на технологиите на „Спирално навита тръба“ за рехабилитация на канализации са:

 • По-добра хидравлика от приемащата тръба
 • Гладка повърхност при завои на тръбопровода
 • Без неравности дори и при разместени връзки на приемащата тръба
 • Структурно ефективно кръгло напречно сечение, даже когато приемната тръба е с неравности
 • Постоянна дебелина на стената дори когато съществуват кухини в приемащата тръба
 • Произведена и машинно инсталирана, инсталацията не зависи от монтажа и в трудни условия
 • Бърза подготовка, безопасни работни площадки и ниско ниво на шум по време на строителството
 • Малко строителна механизация – по-малко смущение на трафика
 • Не е необходимо да се разкопава и да се съхраняват тръби на обекта
 • Могат да се инсталират с течащ флуид, при определени съображения за сигурност
 • Инсталацията е възможна и през трудно достъпни шахти, като оборудването може да бъде управлявано дистанционно

 

Безизкопната технология „спирално навита тръба“ се използва успешно за рехабилитация на канализационни тръби, тръби за дъждовни води и водостоци по целия свят. Технологията е доказала че осигурява структурна рехабилитация на силно разрушени тръбопроводи, включително при трудни теренни условия и фактически без никакви изкопни дейности.

Локални пречиствателни станции

Локална пречиствателна станцияИзборът на вида на канализацията за Вашата къща или извънградска вила е сложен и отговорен процес. От ефективността и надеждността на локалната пречиствателна система в огромна степен зависи комфорта във Вашето постоянно или ваканционно жилище. Затова на първо място е важно локалната пречиствателна станция да изпълнява функциите си, и освен това да е надеждна, лесна за инсталация и експлоатация, като и да е на приемлива цена.

С инсталирането на съвременна пречиствателна система, няма да Ви е нужно да използвате услуги за почистване на фекални ями, да се притеснявате за неприятни миризми и за замърсяването на подпочвените води и почвата около Вашето жилище. Екологическата безопасност е едно от главните предимства на автономната канализация. Отходните води, преминали през биологическо пречистване, се пречистват до 98%.

Корпусът на съвременните пречиствателни съоръжения са изпълняват от полипропилен – материал неподатлив на деформация и корозия. Този материал е лек и здрав и пречиствателните съоръжения от полипропилен са много удобни за транспортиране и монтаж. Правилно инсталираните и съвременни локални пречиствателни станции работят без загуба на качеството на пречистване даже и в сурови зимни условия, което не във възможностите на много други септици, аерационни системи и биофилтри.

Обслужването на пречиствателните станции не изисква използването на скъпа техника за изпомпване. Поради това не е нужно пречиствателните станции да бъдат инсталирани близо до път. Отстраняването на отработения ил може да се прави или от собственика чрез вградена помпа, или от специалист на обслужващата фирмата.

Едни от основните опасения на хората са, че цената на съоръжението, монтажните дейности за инсталиране и поддръжка са в пъти по-високи от изкопаването на септична яма. Но не бива да се забравя, че продължителността на работа на такава станция е между 25 и 50 години. За сравнение – изкопната яма може да се експлоатира до пет години, а септикът – между 10 и 15 години.

За домашни нужди в наши дни все по-често се използват станции на базата на биологическо пречистване (например пречиствателни станции Топас произведени от фирма Топол-Еко). При това пречистване протича преработка на канализационните води с помощта на аеробни бактерии. Процесът на пречистване на отходните води протича през няколко етапа. От канализационната тръба водата преминава в установката за пречистване. В приемната камера води минават през първично механично и биологично пречистване. След това полупречистената вода се изпомпва към аеро танк, където се окислява с помощта на активен ил. В резултат на тези процеси, органичните вещества се разграждат, а водата се пречиства напълно. На следващият етап сместа от вода и ил се прехвърля във вторичния утайник, направен във вид на обърнат надолу конус. Там илът се спуска на дъното, а пречистената вода излиза от пречиствателното съоръжение.

Биологичното пречистване е естествен процес, който се основава на факта, че битовите отпадни води имат нееднороден състав и съдържат голямо количество органични вещества. Силно разредената органична маса е хранителна среда за аеробните бактерии, които я усвояват почти напълно. Благодарение на тези процеси, отходните води стават прозрачни, не отделят неприятни миризми и не загниват. В резултат от работата на локалните пречиствателни станции, се отделя пречистена вода и втора категория ил (глетч).

Електронни цигари

Електронна цигараЕлектронната цигара е електронно устройство, използвано за вдишване на никотин, чрез изпарение на течност съдържаща никотин и различни аромати. Електронната цигара е алтернатива на традиционните тютюневи изделия – пури, цигарети, цигари или лули. Известно още, като e cig, e cigarette или electronic cigarette, устройството е изобретено през 2003-а година в Китай, но самата концепция съществува още от 1963-а година. Развитието на съвременните технологии, позволява концепцията за електронна цигара да се реализира и на практика. Електронната цигара бързо придобива популярност по света, а от няколко години и в България. Електронната цигара е алтернативен начин за пушене, който може да доведе до намаляване или отказване от пушенето на тютюн.

Електронната цигара представлява пластмасов цилиндър с големина и цвят на традиционна цигара. От едната страна има светодиод, който свети при всмукване. От другата има накрайник, приличащ на филтър на традиционна цигара. В предната част се поставя батерията на устройството, а в задната част – пълнител, съдържащ никотинова ароматизирана течност, която се равнява на съдържанието на около 5 кутии традиционни цигари. При пушене на електронна цигара първото всмукване трябва да е по-продължително, за да се „разгори“ цигарата. Когато приключите пушенето на цигарата, тя изгасва сама.

Електронните цигари се състоят от изпарител (atomizer), пълнител (cartridge) и литиево-йонна батерия. При някои модели елетронни цигари пълнителят и изпарителят са обединени в едно – така нареченият картомайзер (cartomizer). Формите и размерите на изпарителите са различни, според модела на електронната цигара, и според съпротивлението на нагревателя при всмукване. Изпарителите с по-ниско съпротивление произвеждат повече пара, при което се повишава и разхода на никотинова течност. Пълнителите на електронните цигари представляват пластмасови капсули с различен обем, който определя и времето, през което може да се пуши електронната цигара без да се допълва. Съдържанието на пълнителя е само от никотинова течност, без останалите вредни вещества съдържащи се в традиционните цигари. Пълнителят се сменя, когато при всмукване спре да излиза пушек. Съществуват стотици видове ароматизирана никотинова течност. Някой производители се опитват да пресъздадат вкуса на традиционни или ментолови цигари. Други производители твърдят, че дори пресъздават вкуса на определени марки цигари, като Marlboro или Camel. Произвеждат се и голямо разнообразие от „хранителни“ аромати, като ванилия, кафе, кола, ягодово дайкири, сметанов пай и др. Литиево-йонните батерии на електронните цигари могат да се зареждат произволно, като не е нужно да се разреждат докрай батерията преди включване в зарядното устройство. Когато светлинният диод на върха на цигарата започне да свети в по-тъмен цвят от обичайното, батерията трябва да се смени или презареди. Според характеристиките на електронните цигари батериите издържат около 300 цикъла. Броят цикли представлява сбор от разрежданията и зарежданията, които съставят 100% от капацитета на батерията.

Едно от главните предимства на електронната цигара е това, че тя може да помогне на пушачите, които искат да се откажат от тютюнопушенето, като им осигурява нужните количества никотин, без поемане на всички останали вредни съставки на традиционната цигара. Електронните цигари се използват и от пушачи, които работят или посещават места, в които е забранено пушенето на тютюневи изделия. При електронните цигари няма изгаряне на тютюн, а се отделя само водна пара, която не е вредна за околните и няма неприятен мирис.