Безизкопен метод SPR

SPR е 100% безизкопен метод за възстановяване на повредени канализационни тръби с минимално въздействие върху околната среда. Технологията „спирално навита тръба“ се базира на производството „на място“ на тръба от непрекъсната пластична лента с ниско тегло и висока твърдост. Монтажът на тръбата се извършва без никакви разкопавания, като се използват вече съществуващите ревизионни шахти.

Тръбата се създава чрез непрекъсната лента от HDPE или PVC, която се навива спирално от машина, разположена във вече съществуваща събирателна или ревизионна шахта. Профила на лентата има специални заключващи елементи, които при спиралното й навиване оформят непрекъсната водонепроницаема тръба вътре във вече съществуващата тръба.

Безизкопни технологии чрез „спирално навита тръба“ за рехабилитация на канализации се предлага в три варианта в зависимост от специфичните изисквания, а именно: SPR™, SPR™ PE и SPR™ EХ.

Процеса на инсталиране е общ и преминава през следните основни стъпки:

1. Инспектиране и почистване на тръбопровода – съществуващата тръба се проверява чрез камера и се почиства
2. Навиване на облицовката –  лентата се подава на предварително монтираната машина за навиване през съществуваща ревизионна шахта. В процеса на навиване машината издърпва лентата и закопчава двойно заключващия механизъм, създавайки водонепроницаема облицовка
3. В зависимост от метода едновременно с навиването машината изтласква новата тръба в съществуващата, докато стигне до следващата шахта (при вариант SPR™ EХ и SPR™ PE) или машинате се придвижва по съществуващата тръба, като поставя облицовката след себе си (при вариант SPR™)
4. Облицовката се разширява докато прилепне плътно към съществуващата тръба (при вариант SPR™ EХ) или се замонолитва с цимент към вече съществуващата тръба (при вариант SPR™ и SPR™ PE)
5. Довършителни операции – краищата на новата тръба се оформят и херметизират, възстановяват се връзките със сградните отклонения.

Вариант SPR™

Технология за безизкопно рехабилитиране на тръбопроводи с диаметър до 5000 mm и произволно напречно сечение (квадратно, кръгло, яйцеобразно). Технологията използва армирана със стомана PVC лента, която след монтажа се замонолитва с високо якостен цимент. SPR ™ процесът е уникален, тъй като може да осигури индивидуално съобразени структурни решения за стари тръбопроводи, като може да се използва както за коригиране на хидравлични аномалии, така и за възстановяване на наклона на оригиналната тръба. В блокиращите краища на PVC профила се създава водонепроницаемо механично заключване, което може да издържи на силни деформиращи сили и позволява монтаж на облицовката по дъга.

Вариант SPR ™ PE

Технология за безизкопно рехабилитиране на тръбопроводи чрез облицовки от армиран със стомана HDPE за гравитачни тръбопроводи. Тази облицовка е подходяща за рехабилитация на тухлени, бетонови, чугунени, стълкопластови, пластмасови и от други материали канализационни и гравитачни тръбопроводи с диаметър от 900 mm до 3000 mm. Пластмасовият профил, който представлява облицовката, се доставя с различни размери според диаметъра и проектните натоварвания. Профилът е подсилен със стомана, напълно капсулирана в HDPE материал. Стоманената армировка е избрана за предоставяне на достатъчна здравина на облицовката, която да отговаря на проектните изисквания за нова тръба.

Вариант SPR™ EX

Технология за безизкопно рехабилитиране на тръбопроводи подходяща за рехабилитация на тухлени, бетонови, чугунени, стълкопластови, пластмасови и от други материали канализационни и гравитачни тръбопроводи с диаметър от 150 mm до 750 mm. Подходящите профили се избират за предоставяне на облицовка с достатъчна якост, за да отговаря на конструктивните изисквания на проекта. Това, което отличава тази технология е, че инсталираната облицовка прилепва плътно към съществуващата тръба и така минимизира загубата на сечение, което е важно при тръбопроводи със сравнително малък диаметър. Това се осъществява, като след монтажа на облицовката тя се разширява по диаметър чрез издърпването на режеща тел, която освобождава допълнителното заключване на профила, и приплъзване на отделните навивки на лентата една спрямо друга. Краищата на новата облицовка се херметизират в съществуващите шахти и се възстановяват съществуващите отклонения чрез роботизирано изрязване. При необходимост тези отклонения могат и да се херметизират.

Други предимства на технологиите на „Спирално навита тръба“ за рехабилитация на канализации са:

 • По-добра хидравлика от приемащата тръба
 • Гладка повърхност при завои на тръбопровода
 • Без неравности дори и при разместени връзки на приемащата тръба
 • Структурно ефективно кръгло напречно сечение, даже когато приемната тръба е с неравности
 • Постоянна дебелина на стената дори когато съществуват кухини в приемащата тръба
 • Произведена и машинно инсталирана, инсталацията не зависи от монтажа и в трудни условия
 • Бърза подготовка, безопасни работни площадки и ниско ниво на шум по време на строителството
 • Малко строителна механизация – по-малко смущение на трафика
 • Не е необходимо да се разкопава и да се съхраняват тръби на обекта
 • Могат да се инсталират с течащ флуид, при определени съображения за сигурност
 • Инсталацията е възможна и през трудно достъпни шахти, като оборудването може да бъде управлявано дистанционно

 

Безизкопната технология „спирално навита тръба“ се използва успешно за рехабилитация на канализационни тръби, тръби за дъждовни води и водостоци по целия свят. Технологията е доказала че осигурява структурна рехабилитация на силно разрушени тръбопроводи, включително при трудни теренни условия и фактически без никакви изкопни дейности.

Сглобяеми къщи

Сглобяема къщаСъвременните дървени сглобяеми къщи са изключително топли, екологични и безопасни за здравето. Сроковете за изграждане на дървена сглобяема къща са изключително кратки, а животът на тези сглобяеми къщи е над 100 години.

Те са подходящи за целогодишно обитаване, като вили за почивка или семейни къщи. Всяка сглобяема къща се строи по индивидуален архитектурен проект. Това прави сглобяемите къщи подходящи, както за села и градове, така и за етнографски комплекси.

Сглобяеми къщи са прохладни през лятото и уютни през зимата. Според начина на изграждане сглобяемите къщи биват пасивни и ниско енергийни. Имат два типа топло изолация: вътрешна (вградена) – в пода, стените и тавана, и външна – поставена по всички външни стени. Така сглобяемите къщи се превръщат в енергоспестяващи и се изплащат за кратко време, чрез икономии на електроенергия за отопление през зимата и охлаждане през лятото.

Ниско енергийните и пасивни сглобяеми къщи са изключително добре топло изолирани, както през зимните, така и през летните месеци. Външните стени не прегряват през топлите месеци, а през студените дни се поддържат топли. В стаите се създава приятен микро-климат с постоянна температура, създаващ усещане за комфорт.

Системата на строителство на сглобяеми къщи е приложима през всички годишни сезони, а сглобяемите къщи се изграждат „до ключ“ за изключително кратки срокове. Отделянето на отпадъци по време на строителството е сведено до минимум, благодарение на използваните технологии. Това запазва чиста заобикалящата среда и позволява изграждане на сглобяеми къщи при вече оформено парково/градинско пространство.

Високото качеството на строителния продукт и кратките срокове за влизане в експлоатация правят сглобяемите къщи привлекателни за всеки инвеститор.