Същност на ISO стандартите

ISO LogoISO стандартите са продукт на дейността на Международната организация за стандартизация – организация за доброволна стандартизация на международно ниво, която по своята същност е мрежа от национални органи по стандартизацията. За да се избегне превода на въпросното наименование и различните съкращение на различни езици, ISO е избрано като производно на гръцкото “isos”, означаващо “равни”. На практика пък ISO стандартите са ноу-хау в различни области, като де факто представляват документ, описващ най-ефективните практики в дадена област на базата на международния опит.

Началото на ISO стандартите е поставено през 1946 г. от делегати от 25 страни, събрали се в Лондон, с мисията да създадат нов международен орган, който да улесни уеднаквяването в индустриалното производство. Днес ISO се разработват, когато назрее нужда от регулация в дадена област – от управление на качеството (ISO 9001) и екологични практики (ISO 14001), през безопасност на храните (ISO 22000) до безопасност на данните (ISO 27001) и още много други във всяка област на пазара, производството и обществения живот. Към момента са създадени над 19000 ISO стандарта, които се разработват от групи експерти по съответните проблеми, подбрани от различни държави. Първата стъпка е създаването на ISO в примерен вариант, който се изпраща до членовете на Международната организация за стандартизация. Стандартът се приема за разработен, едва когато се постигне съгласие между всички членки.

Ползата от международната стандартизация, една от формите на която са ISO стандартите, е многолика. От една страна, инкорпорирайки в своя бизнес международния опит, олицетворен в ISO, фирмите оптимизират своето производство, превръщайки го в максимално ефективна и удовлетворяваща потребителя природосъобразна система, пригодена за международния пазар и способна да преодолее различните търговски забрани. Чрез участието на потребителя в създаването на стандартите пък Международната организация по стандартизация показва своята обществена ангажираност, доказана и в разработването на стандарти за социална отговорност, чистота на въздуха и водата и др. На държавно ниво пък ISO спомага за налагането на по-ефективни законодателства и прокарва път за реална хармонизация на нормативно ниво и интернационално сътрудничество.

Затова и си заслужава да сертифицирате своята фирма по ISO. Това може да стане на различни нива – от административно до производствено. Като потребител обаче е важно да имате предвид, че макар една фирма да е сертифицирана по ISO, това не означава, че продуктите й отговарят на дадените стандарти. Първо, тя може да е сертифицирала само своето административно обслужване. Второ, може да не се съобразяват с изискванията на стандарта. Когато имате подозрения, че дадена фирма злоупотребява с ISO, трябва да уведомите националната агенция, отговорна за стандартизацията или агентът, от когото фирмата е получила своята сертификация.
Сертифициращите агенти (фирми) са частни, и като на пазара съществува голямо предлагане на подобни услуги, поради което си заслужава да проучите различните опции. Услугите, предлагани от ISO сертифициращи фирми се изразяват в надзор и помощ при прилагането на ISO стандартите за нуждите на Вашето предприятие – затова акредитацията и опита в областта често са по-важни от цената в случая.

Така, приложението на ISO във Вашето предприятие може значително да повиши неговата ефективност, а услугите на сертифициращ агент – да Ви улеснят в прилагането на добрите практики в областта.

Възможно ли е да изготвим сами HACCP система?

HACCP сертификатСистемата за самоконтрол HACCP (произнасяща се “хасеп”, абревиатура от Hazard Analysis and Critical Control Points) е едно от задължителните изисквания на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), в лицето на нейните областни дирекции (ОДБХ), за да получите разрешение за извършване на каквато и да било дейност, свързана с производство или предлагане на хранителни продукти и напитки. Тя не е просто административна прищявка, насочена към създаване на максимално досадни пречки пред стартирането на Вашия бизнес – напротив, основана в общи линии просто на здравия разум, тя действително гарантира хигиенични и здравословни условия на дейност, максимално редуциране на Вашите загуби в суровини, хармонични отношения с осъществяващата контрол администрация и най-вече – Вашата безопасност при възникване на евентуален проблем. Прилагането на HACCP система прехвърля риска от такова събитие върху дистрибутора или производителя.

На българския пазар съществуват много HACCP консултантски фирми, които предлагат да изготвят за Вас индивидуална HACCP система, но дали техните услуги са Ви непременно необходими? HACCP се въвежда на базата на изискванията на европейското законодателство и поради това родната администрация е длъжна максимално да улесни субектите, които са задължени да я прилагат. Поради това съществува Ръководсто за прилагане процедурите и принципите на HACCP (когато търсите документа, използвайте линковете с окончание .government.bg – добре е винаги, когато боравите с нормативни документи, да се доверявате само на такива сигурни източници).

Основната идея на системата за превантивен контрол HACCP е, че колкото по-пълно сте заети в производствения цикъл на хранителните продукти, толкова по-високи са изискванията към Вас. Така например, ако искате да отворите малко заведение, където да се предлагат само полуфабрикати, най-вероятно от ОДБХ ще изискват от Вас само така наречените “добри практики” от HACCP системата – общи хигиенни принципи, свеждащи се до постулатите на здравомислието – например да не миете съдовете с бърсалката, с която почиствате масите и подобни. Обща рамка на конкретните изисквания към типа обект, който Ви интересува, можете да намерите на сайта на БАБХ или на място в ОДБХ, където инспекторът за Вашия район ще Ви обясни и какви точно ще са изискванията за самоконтрол във Вашия случай.

Всъщност HACCP системите се базират на седем принципа, разяснени в гореспоменатото ръководство, на базата на които от Вас се очаква да предвидите потенциалните рискове в предприятието си и да създадете условия за предотвратяването им, съобразени и с актуалното законодателство. Самите формулировки в документа обикновено са почти буквални цитати от приложимите закони и наредби, основни сред които Закона за храните и Наредба №5 за хигиена на храните (всички актуални нормативни актове по темата можете да намерите на сайта на БАБХ или на Министерство на здравеопазването, като прецените кои документи се отнасят до Вашето предприятие).  Основни указания можете да намерите и в сайта на Национален план за действие “Храни и хранене”, БАБХ и Министерство на здравеопазването, както и на място в ОДБХ.

С осъществяването на система HACCP, Вашата фирма ще развие и подобри всички свои процеси, ще получи стабилни позиции на вътрешния и външния пазар. В условията на повишена конкуренция в хранително-вкусовата промишленост, високи изисквания на пазарите и европейска интеграция на България, изготвянето и внедряването на HACCP система ще покаже една печеливша стратегия за развитието на Вашия бизнес.

Специфичната нормативна документация превръщат създаването на HACCP система във време поглъщащо занимание, с което трудно може да се справите сами, като в същото време да създадете качествена HACCP система. Ако сте човек, който цени времето и нервите си и желае да създаде наистина качествена HACCP система за своя бизнес, е препоръчително да се обърнете към опитна консултантска организация, която има богат опит в тази сфера и която с радост ще Ви помогне.