Същност на ISO стандартите

ISO LogoISO стандартите са продукт на дейността на Международната организация за стандартизация – организация за доброволна стандартизация на международно ниво, която по своята същност е мрежа от национални органи по стандартизацията. За да се избегне превода на въпросното наименование и различните съкращение на различни езици, ISO е избрано като производно на гръцкото “isos”, означаващо “равни”. На практика пък ISO стандартите са ноу-хау в различни области, като де факто представляват документ, описващ най-ефективните практики в дадена област на базата на международния опит.

Началото на ISO стандартите е поставено през 1946 г. от делегати от 25 страни, събрали се в Лондон, с мисията да създадат нов международен орган, който да улесни уеднаквяването в индустриалното производство. Днес ISO се разработват, когато назрее нужда от регулация в дадена област – от управление на качеството (ISO 9001) и екологични практики (ISO 14001), през безопасност на храните (ISO 22000) до безопасност на данните (ISO 27001) и още много други във всяка област на пазара, производството и обществения живот. Към момента са създадени над 19000 ISO стандарта, които се разработват от групи експерти по съответните проблеми, подбрани от различни държави. Първата стъпка е създаването на ISO в примерен вариант, който се изпраща до членовете на Международната организация за стандартизация. Стандартът се приема за разработен, едва когато се постигне съгласие между всички членки.

Ползата от международната стандартизация, една от формите на която са ISO стандартите, е многолика. От една страна, инкорпорирайки в своя бизнес международния опит, олицетворен в ISO, фирмите оптимизират своето производство, превръщайки го в максимално ефективна и удовлетворяваща потребителя природосъобразна система, пригодена за международния пазар и способна да преодолее различните търговски забрани. Чрез участието на потребителя в създаването на стандартите пък Международната организация по стандартизация показва своята обществена ангажираност, доказана и в разработването на стандарти за социална отговорност, чистота на въздуха и водата и др. На държавно ниво пък ISO спомага за налагането на по-ефективни законодателства и прокарва път за реална хармонизация на нормативно ниво и интернационално сътрудничество.

Затова и си заслужава да сертифицирате своята фирма по ISO. Това може да стане на различни нива – от административно до производствено. Като потребител обаче е важно да имате предвид, че макар една фирма да е сертифицирана по ISO, това не означава, че продуктите й отговарят на дадените стандарти. Първо, тя може да е сертифицирала само своето административно обслужване. Второ, може да не се съобразяват с изискванията на стандарта. Когато имате подозрения, че дадена фирма злоупотребява с ISO, трябва да уведомите националната агенция, отговорна за стандартизацията или агентът, от когото фирмата е получила своята сертификация.
Сертифициращите агенти (фирми) са частни, и като на пазара съществува голямо предлагане на подобни услуги, поради което си заслужава да проучите различните опции. Услугите, предлагани от ISO сертифициращи фирми се изразяват в надзор и помощ при прилагането на ISO стандартите за нуждите на Вашето предприятие – затова акредитацията и опита в областта често са по-важни от цената в случая.

Така, приложението на ISO във Вашето предприятие може значително да повиши неговата ефективност, а услугите на сертифициращ агент – да Ви улеснят в прилагането на добрите практики в областта.