Локални пречиствателни станции

Локална пречиствателна станцияИзборът на вида на канализацията за Вашата къща или извънградска вила е сложен и отговорен процес. От ефективността и надеждността на локалната пречиствателна система в огромна степен зависи комфорта във Вашето постоянно или ваканционно жилище. Затова на първо място е важно локалната пречиствателна станция да изпълнява функциите си, и освен това да е надеждна, лесна за инсталация и експлоатация, като и да е на приемлива цена.

С инсталирането на съвременна пречиствателна система, няма да Ви е нужно да използвате услуги за почистване на фекални ями, да се притеснявате за неприятни миризми и за замърсяването на подпочвените води и почвата около Вашето жилище. Екологическата безопасност е едно от главните предимства на автономната канализация. Отходните води, преминали през биологическо пречистване, се пречистват до 98%.

Корпусът на съвременните пречиствателни съоръжения са изпълняват от полипропилен – материал неподатлив на деформация и корозия. Този материал е лек и здрав и пречиствателните съоръжения от полипропилен са много удобни за транспортиране и монтаж. Правилно инсталираните и съвременни локални пречиствателни станции работят без загуба на качеството на пречистване даже и в сурови зимни условия, което не във възможностите на много други септици, аерационни системи и биофилтри.

Обслужването на пречиствателните станции не изисква използването на скъпа техника за изпомпване. Поради това не е нужно пречиствателните станции да бъдат инсталирани близо до път. Отстраняването на отработения ил може да се прави или от собственика чрез вградена помпа, или от специалист на обслужващата фирмата.

Едни от основните опасения на хората са, че цената на съоръжението, монтажните дейности за инсталиране и поддръжка са в пъти по-високи от изкопаването на септична яма. Но не бива да се забравя, че продължителността на работа на такава станция е между 25 и 50 години. За сравнение – изкопната яма може да се експлоатира до пет години, а септикът – между 10 и 15 години.

За домашни нужди в наши дни все по-често се използват станции на базата на биологическо пречистване (например пречиствателни станции Топас произведени от фирма Топол-Еко). При това пречистване протича преработка на канализационните води с помощта на аеробни бактерии. Процесът на пречистване на отходните води протича през няколко етапа. От канализационната тръба водата преминава в установката за пречистване. В приемната камера води минават през първично механично и биологично пречистване. След това полупречистената вода се изпомпва към аеро танк, където се окислява с помощта на активен ил. В резултат на тези процеси, органичните вещества се разграждат, а водата се пречиства напълно. На следващият етап сместа от вода и ил се прехвърля във вторичния утайник, направен във вид на обърнат надолу конус. Там илът се спуска на дъното, а пречистената вода излиза от пречиствателното съоръжение.

Биологичното пречистване е естествен процес, който се основава на факта, че битовите отпадни води имат нееднороден състав и съдържат голямо количество органични вещества. Силно разредената органична маса е хранителна среда за аеробните бактерии, които я усвояват почти напълно. Благодарение на тези процеси, отходните води стават прозрачни, не отделят неприятни миризми и не загниват. В резултат от работата на локалните пречиствателни станции, се отделя пречистена вода и втора категория ил (глетч).