Възможно ли е да изготвим сами HACCP система?

HACCP сертификатСистемата за самоконтрол HACCP (произнасяща се “хасеп”, абревиатура от Hazard Analysis and Critical Control Points) е едно от задължителните изисквания на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), в лицето на нейните областни дирекции (ОДБХ), за да получите разрешение за извършване на каквато и да било дейност, свързана с производство или предлагане на хранителни продукти и напитки. Тя не е просто административна прищявка, насочена към създаване на максимално досадни пречки пред стартирането на Вашия бизнес – напротив, основана в общи линии просто на здравия разум, тя действително гарантира хигиенични и здравословни условия на дейност, максимално редуциране на Вашите загуби в суровини, хармонични отношения с осъществяващата контрол администрация и най-вече – Вашата безопасност при възникване на евентуален проблем. Прилагането на HACCP система прехвърля риска от такова събитие върху дистрибутора или производителя.

На българския пазар съществуват много HACCP консултантски фирми, които предлагат да изготвят за Вас индивидуална HACCP система, но дали техните услуги са Ви непременно необходими? HACCP се въвежда на базата на изискванията на европейското законодателство и поради това родната администрация е длъжна максимално да улесни субектите, които са задължени да я прилагат. Поради това съществува Ръководсто за прилагане процедурите и принципите на HACCP (когато търсите документа, използвайте линковете с окончание .government.bg – добре е винаги, когато боравите с нормативни документи, да се доверявате само на такива сигурни източници).

Основната идея на системата за превантивен контрол HACCP е, че колкото по-пълно сте заети в производствения цикъл на хранителните продукти, толкова по-високи са изискванията към Вас. Така например, ако искате да отворите малко заведение, където да се предлагат само полуфабрикати, най-вероятно от ОДБХ ще изискват от Вас само така наречените “добри практики” от HACCP системата – общи хигиенни принципи, свеждащи се до постулатите на здравомислието – например да не миете съдовете с бърсалката, с която почиствате масите и подобни. Обща рамка на конкретните изисквания към типа обект, който Ви интересува, можете да намерите на сайта на БАБХ или на място в ОДБХ, където инспекторът за Вашия район ще Ви обясни и какви точно ще са изискванията за самоконтрол във Вашия случай.

Всъщност HACCP системите се базират на седем принципа, разяснени в гореспоменатото ръководство, на базата на които от Вас се очаква да предвидите потенциалните рискове в предприятието си и да създадете условия за предотвратяването им, съобразени и с актуалното законодателство. Самите формулировки в документа обикновено са почти буквални цитати от приложимите закони и наредби, основни сред които Закона за храните и Наредба №5 за хигиена на храните (всички актуални нормативни актове по темата можете да намерите на сайта на БАБХ или на Министерство на здравеопазването, като прецените кои документи се отнасят до Вашето предприятие).  Основни указания можете да намерите и в сайта на Национален план за действие “Храни и хранене”, БАБХ и Министерство на здравеопазването, както и на място в ОДБХ.

С осъществяването на система HACCP, Вашата фирма ще развие и подобри всички свои процеси, ще получи стабилни позиции на вътрешния и външния пазар. В условията на повишена конкуренция в хранително-вкусовата промишленост, високи изисквания на пазарите и европейска интеграция на България, изготвянето и внедряването на HACCP система ще покаже една печеливша стратегия за развитието на Вашия бизнес.

Специфичната нормативна документация превръщат създаването на HACCP система във време поглъщащо занимание, с което трудно може да се справите сами, като в същото време да създадете качествена HACCP система. Ако сте човек, който цени времето и нервите си и желае да създаде наистина качествена HACCP система за своя бизнес, е препоръчително да се обърнете към опитна консултантска организация, която има богат опит в тази сфера и която с радост ще Ви помогне.