Уебсайт
Описание МИГ Аврен–Белослав е шанс да се подпомогне процеса по създаване на работни места и намаляване на обезлюдяването в селските райони; развитието на алтернативни икономически дейности и на иновативни подходи или производства.

Изготвянето и прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие е насочено към устойчивото развитие в различни сектори на двете общини чрез обединяване и мобилизиране на наличните човешки и финансови ресурси от публичния, частния и гражданския сектор при реализиране на съвместни проекти, обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности.
Адрес ул. Тодор Ноев 8
Аврен
Област Варна
9135
България
Рейтинг
  • 0/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0/5 според 0 гласували.
Посещения 76 посещения на страницата.
Добавен на 30.03.2016Коментар

Вашето име:
Вашият коментар:


Може да използвате BB Код във вашия коментар.
Анти-спам:
loading...
Географска ширина: 43.113832
Географска дължина: 27.669296